חיפוש: מינהל קהילתי גילה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580072411מינהל קהילתי גילה ע"ש עדי יפה (ע"ר)רשומה
 1