חיפוש: מימון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580067825"מכון לציונות דתית" ע"ש הרב י.ל. הכהן מימוןרשומה
580239754בית הכנסת היהל"ם באילת ע"ש הרב י.ל. הכהן מימון זצ"לנמחקה
580207025בית המדרש אהל דוד ואלימלך על שם האחים הבחורים דוד נתן ז"ל ואלימלך פרץ מימון ז"לנמחקה
580095222"דברי הברית" ע"ש מוהר"ר הגאון אברהם עלוש ומוהר"ר הגאון משה מימון זצ"לבהליכי מחיקה
580257079בית הכנסת בית יהודה שכונת הרב מימון ירושליםנמחקה
580208676בית כנסת הראשון דחסידי ברסלב ב"ב מימון 20נמחקה
580080927גמ"ח "יד מימון", לעילוי נשמות האחים דוד נתן ואלימלך פרץ מיימון ז"לנמחקה
580198364גמ"ח דוד ואלימלך מימוןנמחקה
580132710גמילות חסד כתר משה ע"ש הרמב"ם - רבי משה בן מימון זצק"לנמחקה
580066157האגודה להנצחת זכרו של אורי מימון ז"לרשומה
580250371העמותה למען מימון הגנתו של ח"כ יוסף ונונונמחקה
580025732יד הרב מימוןרשומה
580081305ישיבת בני-עקיבא "בית-יהודה" בכפר מימוןרשומה
580431377למען מימון השתלה לישראל אסד (ע"ר)רשומה
580155992מצליח בידו ע"ש הרה"ג ר' מצליח מימון זצוק"לנמחקה
580025914מתנדבי יעקב מימוןרשומה
580292316נזר מימון ירושלים (ע"ר)נמחקה
580173714עמותה להצלת חייו של אורי-חיים מימון, בית הגדינמחקה
580330231עמותה ע"ש הרב פרץ מימון זצ"ל (ע"ר)רשומה
580032282עמותת "מנין הורים" ליד ביה"ס הממ"ד מימון - קרית משהרשומה