חיפוש: מטה בנימין

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580143451בית הכנסת מטה בנימיןנמחקה
580559375בית הכנסת מטה בנימין אבן ספיר (ע"ר)בהליך רישום
580235588בית חב"ד מטה בנימין שע"י צעירי אגודת חב"ד המרכזנמחקה
580316065העמותה לקידום הספורט חשמונאים, מטה בנימין (ע"ר)רשומה
580397008זליקוביץ מוטי לראשות מטה בנימין (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580089191ישיבה תיכונית מטה בנימיןניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580310654שחמט מטה בנימין (ע"ר)נמחקה
 1