חיפוש: מזכרת בתיה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580280659קרן "אהבת-חסד" מזכרת בתיהנמחקה
580484020קשת - מזכרת בתיה (ע"ר)רשומה