חיפוש: מזכרת בתיה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580049393"מנין צעירים" מזכרת בתיהנמחקה
580540193בגלל הרוח - מזכרת בתיה (ע"ר)רשומה
580030575בית הכנסת אביר יעקב מזכרת בתיהרשומה
580030567בית הכנסת הגדול מזכרת בתיהרשומה
580096204בית הכנסת שיבת ציון לעדת תימן - מזכרת בתיהרשומה
580181030בית חב"ד מזכרת בתיה שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580150308בית כנסת תפארת ישראל מזכרת בתיהרשומה
580002640הועד לשיקום האסיר ובתי הסוהר מזכרת בתיהנמחקה
580030609חברה קדישא מזכרת בתיהרשומה
580233757למען ביתנו מזכרת בתיהרשומה
580516409מוסדות חינוך חב"ד מזכרת בתיה (ע"ר)רשומה
580155786מועדון רוטרי מזכרת בתיהנמחקה
580498624מזכרת בתיה לדרך נכונה (ע"ר)רשומה
580279966מרכז הרב שמואל מוהליבר זצ"ל, מזכרת בתיהרשומה
580039790מרכז קהילתי-מתנ"ס מזכרת בתיהנמחקה
580228005עלם - עמותה לקידום מזכרת בתיהנמחקה
580567709עמותה לתרבות ספורט וכדורגל מזכרת בתיה (ע"ר)בהליך רישום
580456846עמותת רוטרי מזכרת בתיה (ע"ר)רשומה
580291193ציוני דרך המדרשה למורשת הציונות מזכרת בתיה (ע"ר)רשומה
580438059קהילה דתית לאומית - מזכרת בתיה החדשה (ע"ר)רשומה