חיפוש: מוקד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580512168למענך מוקד יהדות (ע"ר)רשומה
580282838מ.ט.י ש"י- מוקד טיפוח יזמים- שומרון, בקעת הירדן ובנימין (ע"ר)רשומה
580172146מ.ת.ל. - מוקד תקשורתי לקשישנמחקה
580017309מופת - מוקד לפעילות תרבותיתרשומה
580393643מוקד התפילות - חסדי ירושלים (ע"ר)רשומה
580221349מוקד ליזמות עסקית - מ.ט.י. אשדודרשומה
580333094מוקד סיוע לעובדים זרים (ע"ר)רשומה
580355626מוקד קהילתי בעקבי הצאן (ע"ר)רשומה
580499614מח"ץ - מוקד חלופות מעצר (ע"ר)רשומה
580065969עמותת סנט פול (בהתאחדות עם מוקד על ישראל) (ע"ר)רשומה
 1