חיפוש: מוסדות חינוך

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580176089ובחרת בחיים מוסדות חינוך ולימודי יהדות ע"ש חיים ונסריה רוחמה סוויד ז"ל, נוה שרת, תל-אביב (ע"ר)רשומה
580438208מוסדות חינוך חב"ד אופקים שעל ידי בית חב"ד אופקים שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580216034מוסדות חינוך חב"ד רשת גני חמ"ש ע"ש הרבנית חי-ה מושקה, באר-שבע (ע"ר)רשומה
580193217מוסדות חינוך תורניים בנות א.ה.א. בני ברקנמחקה
580279255"בנות הדסה" - מוסדות חינוך ותרבות (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580342277"הליכות שלמה" - מוסדות חינוך ורווחה, תל אביב (ע"ר)רשומה
580014447"קרן עד" - קרן נאמנות לטובת מוסדות חינוך בישראלרשומה
580543023אברהמוף - מוסדות חינוך וחסד (ע"ר)רשומה
580011120אגוד מוסדות חינוך פנימיתייםנמחקה
580098093אגודה לפתוח מוסדות דת חינוך ותרבות במועצה איזורית שפיררשומה
580416162אלמערפה - להעמקת התודעה החינוכית וניהול מוסדות חינוך (ע"ר)רשומה
580344190בית יוסף ונתן, מוסדות חינוך ותרבות (ע"ר)רשומה
580338408המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה (ע"ר)פורקה מרצון
580170629העמותה לקידום מוסדות חינוך וספורט ברחובותנמחקה
580367969הקרן לקידום ופיתוח מוסדות חינוך תרבות ובידור במעלות תרשיחא (ע"ר)רשומה
580372316התאחדות תלמודי תורה - רשת מוסדות חינוך ותלמודי תורה בישראל (ע"ר)רשומה
580435592זכרון מרים - מוסדות חינוך ורווחה ע"ש הרבנית הצ' מרת מרים סופר ע"ה (ע"ר)רשומה
580343465חברת ניהול מוסדות חינוך, רווחה ותרבות בקרית גת (ע"ר)בהליכי מחיקה
580147510חסדי דוד בן-נון למתן סיוע לישיבות, מוסדות חינוך דתיים והלואות לנזקקיםנמחקה
580353498מוסדות "אהבת תורה" לתורה חינוך וחסד (ע"ר)רשומה