חיפוש: מודיעין

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580335503ליסוד מרכז אקדמי בין תחומי מודיעין (ע"ר) ASSOCIATION FOR THE (ESTABLISHMENT OF AN INTERDICIPLINARY ACADEMIC CENTER MODIIבהליכי מחיקה
580470235"סחלבים" - העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין-מכבים-רעות (ע"ר)רשומה
580468460"עמותת מופעים" - עמותה עירונית לתרבות מודיעין - מכבים - רעות (ע"ר)רשומה
580299568אגודת הספורט מכבי מודיעין (ע"ר)נמחקה
580503100אומנות יצירתית מודיעין (ע"ר)רשומה
580339018אור יחזקאל מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580428761אור מודיעין (ע"ר)רשומה
580288421אורו של עולם מודיעין עיליתנמחקה
580536274איגוד קהילות הספרדים בני תורה מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580477651אמונת ישראל ע"ש מורנו הבעש"ט נ"ע - מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580476174אמלל שיר - מודיעין (ע"ר)רשומה
580199909אקדמאים ב"מודיעין"נמחקה
580385029ארגון חניכי הישיבות הספרדים מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580471696ארגון לתורה, תפילה וחסד מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580258168ארז מודיעיןרשומה
580322600אשכולות חינוך מודיעין (ע"ר)בהליכי מחיקה
580546737בית אלוקים - מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580308054בית הכנסת - מרכז מודיעיןרשומה
580318467בית הכנסת "משכן שלום" לעדת תימן - מודיעין (ע"ר)רשומה
580329878בית הכנסת "צעירי מודיעין" (ע"ר)רשומה