חיפוש: מגן אבות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580184000ביכנ"ס מגן אבות, גן-יבנהרשומה
580259869בית הכנסת "מגן אבות" פסגת זאב, ירושליםרשומה
580560431בית כנסת מגן אבות לעולי כורדיסטן יפו (ע"ר)רשומה
580115491בית כנסת מגן אבות רמות א' ירושלים תובב"ארשומה
580487262כולל מגן אבות נהריה (ע"ר)רשומה
580034916מגן אבותרשומה
580188936מגן אבות - ירוחםנמחקה
580160182מגן אבות - ע"ש מו"ר יחיא בסיס ז"ל - ראש העיןנמחקה
580080117מגן אבות - צפתרשומה
580389286מגן אבות ליהודי כלכותא (ע"ר)רשומה
580279933מוסדות מגן אבות בית שמשרשומה
580322832עמותת מא"ב: מגן אבות בדברו (ע"ר)רשומה
 1