חיפוש: מאורות

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580303246מוסדות מאורות נתן ועמרם החי ע"ש הרה"צ נתן בקובזה זצוק"ל, הר' עמרם בן דיוואן זצוק"ל והרב' חיה בקובזה ז"ל (ע"ר)רשומה
580327732עמותת "נתיב מאורות החסד" (ע"ש רבי מאיר בעל הנס זיע"א וע"ש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א) (ע"ר)רשומה
580058790"מאורות" קרן לעידוד מוסדות תורה ותרבותנמחקה
580342053"נווה מאורות" - בית מדרש ותפילה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580296762בית הכנסת מאורות ביתר (ע"ר)רשומה
580410736גני מאורות מודיעין (ע"ר)רשומה
580268399טובים מאורותרשומה
580120723מאורות - מרכז לתודעה יהודית גבעת אולגהרשומה
580537025מאורות - נשר (ע"ר)רשומה
580257251מאורות אלעדנמחקה
580019677מאורות בית מדרש גבוה לתורהרשומה
580157048מאורות ברמה ירושליםרשומה
580450278מאורות הברכה - גני תקווה (ע"ר)רשומה
580408011מאורות הגבעה (ע"ר)רשומה
580326601מאורות הדף היומי בני ברק (ע"ר)רשומה
580361822מאורות המלך (ע"ר)רשומה
580267383מאורות הנגבנמחקה
580104776מאורות הנגבנמחקה
580403764מאורות השומרון (ע"ר)רשומה
580275923מאורות השרון מכל הלב (ע"ר)רשומה