חיפוש: מאוחדת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580062172ארגון הרופאים העצמאיים של קופת חולים מאוחדת בירושלים העמותה נמחקהנמחקה
580454098באר שבע 2008 - רשימה מאוחדת (ע"ר)רשומה
580177574הפורום הישראלי למען ירושלים מאוחדת THE ISRAELI FORUM FOR A UNITED JERUSALEMנמחקה
580254324ישראל מאוחדתרשומה
580457729קהילה ספרדית מאוחדת - אשדוד (ע"ר)רשומה
580024636קופת גמילות חסד מאוחדת רעננה ליד בית הכנסת הגדולנמחקה
580214708קרן מאוחדת לבני הקהילות העולמיות וישראלנמחקה
580232544רמ, רעננה מאוחדתנמחקה
580315117שהם מאוחדת (ע"ר)בהליכי מחיקה
 1