חיפוש: מאגד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580425502אבנט 37- מאגד לגילוי אובייקטים חשודים מרחוק (ע"ר)פורקה מרצון
580561264מאגד 450 מטרו (ע"ר)רשומה
580464402מאגד אייסמרט- מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מתקדמות לניהול ספקטרום (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580479038מאגד אלפא (ע"ר)רשומה
580461887מאגד ביו-טוב (ע"ר)פורקה מרצון
580493740מאגד וולקן - הפקת תובנות מוידיאו (ע"ר)רשומה
580529279מאגד טרה סנטה - הדור הבא של רשתות אופטיות מבוססות מיתוג חבילות (ע"ר)רשומה
580482396מאגד מ.י.ם - מניעת יצירת משטחים מיקרוביאליים (ע"ר)רשומה
580504777מאגד מגנ"ט לייזר סיב מתקדם (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580459618מאגד נגב (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580508471מאגד נס - טכנולוגיות ליישומי ננוצינוריות (ע"ר)רשומה
580479020מאגד פוטוניקה ביו - רפואית (ע"ר)רשומה
580514107מאגד פוטוניקה היפר רגישה (ע"ר)רשומה
580552859מאגד קברניט (ע"ר)רשומה
580533214מאגד רימונים (ע"ר)רשומה
580430536מאגד רמון - הדור הבא בתקשורת ניידת (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580494896מאגד רסקיו - תקשורת רחבת פס לפריסה מהירה לכוחות הצלה (ע"ר)רשומה
580450369מכונות מונחות הדמיה, דור רביעי - מאגד (ע"ר)פורקה מרצון
 1