חיפוש: לתת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580400554הכח לתת - מרכז סיוע ע"ש אבישי ברקמן ז"ל (ע"ר) THE POWER TO GIVE - AID CENTER IN THE NAME OF AVISHAY BERKMAN Z"Lרשומה
580525434אדם לאדם - הזדמנות לתת (ע"ר)רשומה
580509289אורי - לתת בלב אוהב (ע"ר)רשומה
580553360אחריות חברתית - לתת מכל הלב (ע"ר)רשומה
580294940ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי (ע"ר)רשומה
580268241הדין לתתנמחקה
580567253הדרך לתת (ע"ר)רשומה
580507564החופש לתת (ע"ר)רשומה
580398501החכמה לתת (ע"ר)רשומה
580451144יש לי אנרגיה חיובית לתת (ע"ר)רשומה
580286789ישר: לתת בחכמה וישירות דרך האינטרנט YASHAR: GIVING WISELY AND DIRECTLY VIA INTERNETנמחקה
580388957כח לתת - מרכז סיוע והדרכה (ע"ר)נמחקה
580304657לירי - לתת יד לרפואת ילדיםרשומה
580347839לתת - הזדמנות שווה לכל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580389823לתת - עמותה לקידום השכלה וחינוך בקרב ילדים ונוער (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580429538לתת אור (ע"ר)רשומה
580493401לתת באהבה (ע"ר)רשומה
580366276לתת באילת (ע"ר)רשומה
580520690לתת בכבוד (ע"ר)רשומה
580423002לתת בשמחה (ע"ר)רשומה