חיפוש: לפיקוח וניהול

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580306587העמותה הישראלית לפיקוח וניהול מחקרים קליניים (ע"ר)רשומה
580441830עמותה לפיקוח וניהול המרכז הסיעודי שלומי (ע"ר)רשומה
580344547עמותה לפיקוח וניהול מרכז פיס סיעודי בנתיבות (ע"ר)רשומה
 1