חיפוש: לימוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580414480מלאו"ת - מקדמי לימוד אהבה ואמת (ע"ר)רשומה
580036226משלי"ם מרכז למחקר לימוד ושימור מורשת יהדות המזרחנמחקה
580317105עטרת שמעון - סדר לימוד בקודש (ע"ר)נמחקה
580268993עלא"י - עדוד לימוד אומנות יהודית לתלמידים (ע"ר)רשומה
580464964עמותת לימוד כדורגל בתי ספר מכבי חדרה (ע"ר)רשומה
580543189עמותת ש.ל.ב - שילוב לימוד בארץ (ע"ר)נמחקה
580209583עץ ישועה - לימוד תורה וחסד לנזקקיםנמחקה
580415594פרוייקט לימוד - לקידום חינוך יהודי פלורליסטי (ע"ר)רשומה
580417236צורבא מרבנן - המכון הגבוה להנחלת לימוד הלכה למעשה (ע"ר)רשומה
580565067קהילת פרץ - לימוד כתבי הקודש (ע"ר)רשומה
580035061קרן החינוך עבור מתיבתות שעות לימוד ע"ש סטיפן קלייןנמחקה
580017028קרן לעדוד לימוד המוסיקה ע"ש אניטה שרירשומה
580063196קרן לעדוד לימוד מוסיקה לזכרה של רות לאון ז"לנמחקה
580326015קשרי לימוד (ע"ר) (TEACHLINK (REGISTERED AMUTAבהליכי מחיקה
580271682ש.ל.ט. שיטת לימוד טהורהנמחקה
580521862שם ושארית - לימוד ותפילה לעילוי נשמות (ע"ר)רשומה
580313260תא-שמע: לימוד יהדות רב גווני (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון