חיפוש: לימוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580290930העמותה לקידום לימוד תרבויות ספרדנמחקה
580453520הפצת לימוד ההלכה, תורה ועשיית חסד (ע"ר)רשומה
580469559זהב הארץ - רשת לימוד תלמוד ירושלמי (ע"ר)רשומה
580367514טליה - טיפוח לימוד ידע האדם (ע"ר)רשומה
580429702יוצר אור - לימוד, יצירה, חוויה קהילתית (ע"ר)רשומה
580553543יחד לימוד ותיור (ע"ר)רשומה
580143311יעדים - סימולציות ותכניות לימודבהליכי מחיקה
580313856יעדים - קבוצות לימוד והכשרה - בני העדה האתיופיתנמחקה
580541852ישראלינקס - לימוד והרפתקאה (ע"ר)רשומה
580109882כולל אברכים "שערי לימוד" (ע"ר)רשומה
580453975ל.ה.ב. - לימוד התורה בצרפתית (ע"ר)רשומה
580213825להב"ה - תכניות לימוד בישראל לנוער יהודי מהתפוצותנמחקה
580538254לימוד- דוברי רוסית, ישראל (ע"ר)רשומה
580221968לימוד ירושלמי לכלרשומה
580565828לימוד מורשת ישראל דרך המטבעות (ע"ר)רשומה
580528545לימוד תורה בשיטת השאלות (ע"ר)רשומה
580050318מדרשת תקוע מרכז לימוד אל דודנמחקה
580285476מודוס - מרכז ללמידה מקדמת לפיתוח תוכניות לימוד, למחקר פדגוגי, להדרכה, ליווי ויעוץ חינוכירשומה
580542264מורשת אבות - לימוד מקצועות הקודש (ע"ר)רשומה
580092849מכון שערי לימוד - מכון תורני מקצועירשומה