חיפוש: לימוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580302610מ.ע.ל.ה. (מקצוע, עבודה, לימוד, השתלמות) (ע"ר)רשומה
580519965"אור התורה" עמותה להפצת לימוד התורה, בנין בית כנסת ותלמוד תורה והחזקתם (ע"ר)רשומה
580154250;מרכז החרדי לסיוע למוסדות לימוד וקידום החינוך במיגזר החרדירשומה
580031714אגוד יצרני משחקים צעצועים ועזרי לימוד בישראלנמחקה
580041580אגודת קהלת (קרן להפצת לימוד תורה) מוסדות ראשית חכמהרשומה
580001840אדע-אני דובר עברית:אגודה להפצת לימוד השפה העבריתנמחקה
580496651אורח השולחן - מרכז לימוד הלכה בעיון (ע"ר)רשומה
580559805ארגון לחיזוק לימוד המוסר (ע"ר)רשומה
580415362בוגי - מוסיקה ותנועה, לימוד ופיוט בקהילה (ע"ר)רשומה
580139723בית-כנסת וכולל ערב שערי לימוד גבעת-שרת בית-שמש.רשומה
580119386בני מתתיהו - עמותה לעידוד כתיבה והפצה של ספרים חינוכיים וספרי לימוד העמותה פורקהנמחקה
580256873דו שיח האגודה לקידום לימוד השפה הערבית המדוברתנמחקה
580349710דרכי לימוד (ע"ר)רשומה
580426633דרשו- הקרן לחיזוק לימוד התורה (ע"ר)רשומה
580002012האגודה לעידוד לימוד תורה וחקר השואה ע"ש פלדמן העמותה נמחקהנמחקה
580147478הד - מרכז לימודנמחקה
580065951הועדה המרכזית להפצת לימוד "דף היומי"נמחקה
580197200המוסד לעידוד לימוד התורה מיסודה של משפחת ליבוביץרשומה
580279719המרכז לטיפוח ולעיבוד מחקרים ומוסדות לימוד בתחומי היהדות לנשיםנמחקה
580340172הסולם- להחדרת לימוד פנימיות התורה (ע"ר)רשומה