חיפוש: לובי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580443455לובי חברתי של העמקים והגליל (ע"ר)רשומה
580567170לובי להעצמת ישראל (ע"ר)רשומה
580550796לובי פמיניסטי (ע"ר)רשומה
580085686שדולת הנשים בישראל - ISRAEL WOMEN'S NETWORK לובי אלנישא פי אישראילרשומה
 1