חיפוש: לב אל לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580061729"לב אל לב" הגליל והגולןנמחקה
580054948אגודת לב אל לב תל אביב ע"ש ד'ר סטפן לנדס ז"לנמחקה
580109650אגודת מתנדבים למניעת מחלות לב - לב-אל-לב חולוןנמחקה
580065886אגודת מתנדבים למניעת מחלות לב לב אל לב בת יםנמחקה
580387033אופקים מלב אל לב (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580142644אל-גל - אזרחים למען גיורא לבנמחקה
580504116הרקפות מלב אל לב (ע"ר)רשומה
580561769יחד לב אל לב (ע"ר)רשומה
580471894לב אל חי (ע"ר)רשומה
580493765לב אל לב - ערבות הדדית שומרון (ע"ר)רשומה
580028835לב אל לב (נתניה)פורקה מרצון
580081859לב אל לב ישראל - האגודה הארצית למלחמה במחלות הלבפורקה מרצון
580003622לב אל לב,באר שבענמחקה
580392868לדימונה מלב אל לב (ע"ר)רשומה
580476950מלב אל לב - אשקלוןרשומה
580437309מלב אל לב - מפעל החסד בישראל - מודיעין והסביבה (ע"ר)רשומה
580525715מלב אל לב - עמותה לסיוע לנכים וקשישים בכפר בוקעאתא (ע"ר)רשומה
580114221מלב אל לב - עמותת מושתלי הלב בישראל - המרכז בתל-אביבנמחקה
580514537מלב אל לב - קרן לעזרה בעיר חדרה וסביבתה (ע"ר)רשומה
580016202מלב אל לב פתח תקוהרשומה
 1