חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580393635לב לישראל לזכר חללי מערכות ישראל (ע"ר)רשומה
580326163לב למען באר שבע (ע"ר)בהליכי מחיקה
580246189לב למען חולון בת יםבהליכי מחיקה
580571628לב למשפחה - קרן סיוע להורי ילדים חולים (ע"ר)בהליך רישום
580380541לב לנוער (ע"ר)רשומה
580364891לב לנער (ע"ר)רשומה
580570687לב לנפש (ע"ר)רשומה
580031029לב לעולהנמחקה
580100527לב לעם - הארגון למען העגונות ומוסרבות/י הגט וילדיהםרשומה
580529030לב לשרת (ע"ר)רשומה
580441657לב מאיר- ארגון התנדבות וסיוע יקנעם (ע"ר)רשומה
580511251לב מאיר- ירוחם (ע"ר)רשומה
580336204לב מבין דעת (ע"ר)בהליכי מחיקה
580481323לב מבין נתניה (ע"ר)רשומה
580472090לב מדבר (ע"ר)רשומה
580381929לב מואר (ע"ר)רשומה
580568038לב מודיעין (ע"ר)בהליך רישום
580494615לב מחייך (ע"ר)רשומה
580207330לב מלכה (ע"ר)רשומה
580422434לב מרגלית נהריה (ע"ר)נמחקה