חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580360204לב טוב עמותה לסיוע לילד (ע"ר)רשומה
580415628לב יהודי (ע"ר)רשומה
580264497לב יהודי אתיופיה ברמלהנמחקה
580467348לב יהודי ישראלי (ע"ר)רשומה
580445963לב יהודית - ארגון לסיוע וקידום הבריאות בקהילה, בית"ר עילית (ע"ר)רשומה
580282200לב יום (ע"ר)נמחקה
580074540לב יוסףנמחקה
580456432לב ישראל - מודיעין (ע"ר)רשומה
580378222לב ישראל חי (ע"ר)רשומה
580150613לב לדעת - מרכז לקידום החינוך לערכי היהדותניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580462075לב לדעת (ע"ר)רשומה
580507028לב לדעת- הרבי מליובאויטש מלך המשיח שליט"א (ע"ר)רשומה
580267763לב לזולתרשומה
580298487לב לחולה ע"ש ר' דוד ימפל ז"ל (ע"ר)נמחקה
580225373לב לחינמחקה
580369361לב לחיים (ע"ר)רשומה
580566198לב לחינוך ורווחה (ע"ר)רשומה
580430437לב לי לו (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580423333לב ליבי (ע"ר)רשומה
580475671לב לילד - אשדוד (ע"ר)רשומה