חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580353563לב ח"ש (ע"ר)רשומה
580338218לב חב"ד - ראש העין (ע"ר)בהליכי מחיקה
580552701לב חב"ד הר חומה שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר)רשומה
580465003לב חדש וראש חדש (ע"ר)רשומה
580234078לב חדש ורוח חדשהנמחקה
580432201לב חדש ורוח חדשה - הציונות הדתית עם הפנים לעם ישראל (ע"ר)רשומה
580444891לב חדש ליגאל גרינבלט (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580342574לב חדש למען ורד בת שרה (ע"ר)נמחקה
580226884לב חי לרונינמחקה
580294072לב חיי משהרשומה
580087914לב חייםרשומה
580505733לב חיים - יד ע"ש ר' חיים פלאג'י (ע"ר)רשומה
580541126לב חם נותן - לח"ן (ע"ר)רשומה
580449957לב חנה - ירושלים (ע"ר)רשומה
580467553לב חנון - ירושלים (ע"ר)רשומה
580402170לב טבריה (ע"ר)רשומה
580537538לב טהור - לימודי תורה (ע"ר)רשומה
580477446לב טהור (ע"ר)רשומה
580498772לב טוב - הפצת תורה (ע"ר)רשומה
580549509לב טוב ישראל צרפת (ע"ר)רשומה