חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580420875לב הדברים (ע"ר)רשומה
580310126לב הזהב יבנה (ע"ר)נמחקה
580376564לב החיים (ע"ר)רשומה
580194595לב החינוך (ע")רשומה
580223840לב החסדבהליכי מחיקה
580238814לב הישררשומה
580236669לב המזרחרשומה
580430916לב המחשב (ע"ר)פורקה מרצון
580558906לב המטמונים (ע"ר)רשומה
580482677לב המשפחה (ע"ר)רשומה
580503811לב הנותן (ע"ר)רשומה
580286623לב הנחלניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580394757לב העם - למען לוחמי צה"ל (ע"ר)רשומה
580279503לב העם (ע"ר)נמחקה
580563724לב העם (ע"ר)רשומה
580336881לב הערבה - העמותה לפיתוח הערבה התיכונה (ע"ר)רשומה
580560985לב הרמה (ע"ר)רשומה
580322790לב ונפש, עמותה לאימוץ בין-ארצי (ע"ר)נמחקה
580321271לב ונשמה (ע"ר)רשומה
580494466לב ונשמה ירושלים (ע"ר)רשומה