חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580355691לב אלפיים (ע"ר)פורקה מרצון
580491884לב אמהות (ע"ר)רשומה
580546059לב אסתר (ע"ר)רשומה
580431625לב אריאל (ע"ר)רשומה
580141083לב אריה - להאדרת תורה וחסדרשומה
580473122לב אשכול (ע"ר)רשומה
580158764לב באר - טוביה - למען שלמהנמחקה
580269041לב בנגבנמחקה
580359982לב בנים על אבותם (ע"ר)רשומה
580333011לב בנימין (ע"ר)רשומה
580547115לב בנימינה (ע"ר)רשומה
580555597לב בערל (ע"ר)רשומה
580358802לב בריא ישראל (ע"ר)רשומה
580521250לב ברסלב (ע"ר)רשומה
580198406לב דודנמחקה
580406478לב האומה (ע"ר)רשומה
580173086לב האוררשומה
580571636לב האמהות (ע"ר)בהליך רישום
580364263לב הגולן (ע"ר)רשומה
580186765לב הגלילנמחקה