חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580005809לאו"ר-לב אחד ורוח חדשהרשומה
580146405לב - חם לחיים בקרבנו - החריגים והמיוחדיםרשומה
580543544לב - לילדי תסמונת דאון (ע"ר)רשומה
580387306לב - מוסדות דת ושנת השלמה (ע"ר)רשומה
580147395לב אבות - מורשת איש מצליחרשומה
580548295לב אבות - קרית ארבע (ע"ר)בהליך רישום
580476638לב אבות על בנים ירושלים (ע"ר)רשומה
580337111לב אבות על בנים, רמת השרון (ע"ר)רשומה
580498749לב אהרן נאדבורנא חיפה (ע"ר)רשומה
580357283לב אוהב (ע"ר)רשומה
580033405לב אחד (למען ביצור והאדרת החינוך הדתי)רשומה
580343952לב אחד (ע"ר)נמחקה
580524122לב אחד בארץ הקודש (ע"ר)רשומה
580461689לב אחד- סיוע אזרחי בחירום (ע"ר)רשומה
580451458לב אחד תקווה אחת (ע"ר)רשומה
580463412לב אחים מודיעין (ע"ר)רשומה
580511368לב אילן (ע"ר)רשומה
580471894לב אל חי (ע"ר)רשומה
580460913לב אלונים (ע"ר)נמחקה
580392306לב אליהו - אלעד (ע"ר)רשומה