חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580459352חכמת לב ירושלים (ע"ר)רשומה
580374726חלום - עמותה למען חולי לב מלידה בישראל (ע"ר)נמחקה
580339562חסד ואמת "לב אהרון" (ע"ר)רשומה
580557700חפץ לב (ע"ר)רשומה
580367902יד ללב - הקרן למניעת חולי לב {ע"ר}רשומה
580319721יד מושטת - לב פתוח (ע"ר)רשומה
580387868יובל בר ניתוח לב לתינוקת (ע"ר)רשומה
580461291יחד כולנו לב אחד (ע"ר)רשומה
580193522יעל כהן - הקרן לסיוע לניתוח לב בחו"ל העמותה נמחקהנמחקה
580200202ישיבה וכולל אברכים - חכם לבנמחקה
580113595ישיבת יטב לב דסאטמאררשומה
580127637ישיבת ישמח לב ותורת משה YESHIVAT YISMAH LEV & TORAT MOSHEרשומה
580509933ישיבת ישרי לב- ירושלים (ע"ר)רשומה
580374932ישיבת לב התורה (ע"ר)רשומה
580542496ישמח לב מבקשי ה' (ע"ר)רשומה
580500403ישמח לב- עושים שמח בלבבות (ע"ר)רשומה
580446920ישרי לב בארץ ישראל - רמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580114585כולל יטב לב של הרב משה ארי' פריינד שליט"ארשומה
580457513כולנו שדכנים - לב אחד (ע"ר)רשומה
580399574כיס-לב (ע"ר)רשומה