חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580507176מדרשות לב לאחים (ע"ר)רשומה
580403111מוזיאון (פרטי) לב השרון לתולדות הטרקטור והמיכון החקלאי (ע"ר)רשומה
580314953מוסדות אומן - לב שומע (ע"ר)רשומה
580508273מוסדות התורה דרבינו יואל זצוקללה"ה ייטב לב (ע"ר)רשומה
580324382מוסדות לב אריה גייטסהעד (ע"ר)רשומה
580349595מוסדות לב מלכים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580509941מועדון ליונס לב ארי - הוד השרון (ע"ר)רשומה
580319762מט"י לב הגליל - כרמיאל, משגב (ע"ר)רשומה
580447431מיטל - עמותה לסיוע להשתלות לב (ע"ר)רשומה
580352383מכבי בית צ'רנר לב יפורשומה
580313575מכון "לב מלך" (ע"ר)בהליכי מחיקה
580548873מכון הסרטן בישראל בשיטת לב טוב ברג (ע"ר)רשומה
580124063מכון חשן-לב - למחקר ועיוןנמחקה
580025989מכון לב יהודה - מרכז להפצת תורה ויהדות ע"ש יהודה אריה דייטש זצ"ל.בהליכי מחיקה
580104123מכון לב שמח, ע"ש הרה"ק מאלעסק, חתן השר שלום מבלעזא זי"ענמחקה
580398121מכלב לב - כלבים למען האדם {ע"ר}רשומה
580253607מכללת לב הגלילרשומה
580476950מלב אל לב - אשקלוןרשומה
580437309מלב אל לב - מפעל החסד בישראל - מודיעין והסביבה (ע"ר)רשומה
580525715מלב אל לב - עמותה לסיוע לנכים וקשישים בכפר בוקעאתא (ע"ר)רשומה