חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580401156לב של ילד - 2002 (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580571156לב של נער (ע"ר)בהליך רישום
580419539לב שלם (ע"ר)רשומה
580131100לב שלמהרשומה
580475960לב שמואל (ע"ר)רשומה
580385193לב שמח - מוסדות רווחה וחסד (ע"ר)רשומה
580198869לב שמחהנמחקה
580232791לב שרה - קרן לעזרה לנשים ונערות במצוקה ע"ש שרה שבץ ז"לרשומה
580332971לב שרה חי'ה - פתח תקוה (ע"ר)נמחקה
580291797לב תיאטראות - עמותה לקידום המלחמה בתאונות הדרכים, האלימות ונגע הסמיםנמחקה
580366870לב"ב - לקידום בריאות בקהילה (ע"ר)נמחקה
580237667לב-זהב - שירותי סיעוד ורווחהרשומה
580512267לבנו לב אחד (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580365518לב-ציון (ע"ר)נמחקה
580392868לדימונה מלב אל לב (ע"ר)רשומה
580236941לוי יעקב - השתלת לבנמחקה
580567436לי לב מכול הלב (ע"ר)רשומה
580033496למען בטחון ישראל (לב"י) הקרן להתעצמות צה"לרשומה
580220192לשכת עמנואל לב של מסדר בני בריתבהליכי מחיקה
580255586מגלה עמוקות לב ירושלים (ע"ר)רשומה