חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580411205לב משפחות (ע"ר)רשומה
580235851לב נעמירשומה
580514800לב עולם (ע"ר)רשומה
580552248לב עכו (ע"ר)רשומה
580349405לב עמי (ע"ר)רשומה
580439651לב עמליה (ע"ר)רשומה
580455236לב פועם - תל אביב (ע"ר)נמחקה
580239978לב פנחס העמותה נמחקהנמחקה
580139624לב פתוח - עמותה להשתלת אברים בעמקיםרשומה
580475622לב פתוח לכל יהודי (ע"ר)רשומה
580466191לב צפתי (ע"ר)רשומה
580351898לב קציר (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580386258לב ראובן (ע"ר)רשומה
580351518לב רחב בלב השרון (ע"ר)רשומה
580451003לב רחב ונדיב - באר שבע (ע"ר)רשומה
580398808לב רחל - ע"ש רחל ביטון ז"ל (ע"ר)רשומה
580547743לב שאול ואליס (ע"ר)רשומה
580210599לב שומערשומה
580342897לב שומע לצעירים במצוקות ולבטים (ע"ר)רשומה
580440956לב של אמא (ע"ר)רשומה