חיפוש: לב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580019883"ישיבה - כולל לבעלי בתים, ראשי משפחה ופנסיונרים חיפה מיסודו של הרה"ח ר' צבי משה לב זכרונו לברכה"רשומה
580057149מרכז לב אהרן ע"ש אהרן כץ ז"ל מיסודו של שלום הרטמן אינסטיטיטיוט פור אדוונסד גואיש סטדיסנמחקה
580043743"לב אריה"נמחקה
580042299"לב בנים" לבנים שביםניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580254365"לב הילד" - למען מטופלי המכונים לקרדיולוגית ילדיםרשומה
580336147"לב העין" עמותה לרווחת תושבי ראש העין (ע"ר)רשומה
580277572"לב ישראל" - מכון תורנינמחקה
580054575"לב" למען בן דרורנמחקה
580304632"לב-נבון" (ע"ר)רשומה
580065464;לב יהודא" ע"ש הרה"ח יהודא ארי' לייב וקסלר ז"לנמחקה
580382349אבירי לב גדוד 184 (ע"ר)רשומה
580232965אגודת הסטודנטים של מכון לברשומה
580152775אגודת ידידי קרן לברשומה
580028124אגודת לב אליהורשומה
580076263אגודת לב בשרנמחקה
580006724אגודת צדקה וחסד ישרי לב- לזכר ההורים חוה ואליה הירשרשומה
580521813אולפני לב טוב (ע"ר)רשומה
580356392אופק לב רז (ע"ר)רשומה
580387033אופקים מלב אל לב (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580142644אל-גל - אזרחים למען גיורא לבנמחקה