חיפוש: כתר תורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580093508אגודת "כתר תורה" בית-וגןרשומה
580046977בית הכנסת "כתר תורה" חולוןבהליכי מחיקה
580361087בית הכנסת הספרדי כתר תורה ברנדס ניסן חדרה (ע"ר)רשומה
580006328בית הכנסת כתר תורה ע"ש חללי מלחמת יום הכיפורים,הרצליהנמחקה
580061869בית המדרש כתר תורה - קטמון, ירושליםרשומה
580050383בית כנסת "כתר תורה" פרדס כץרשומה
580549491בית כנסת ומרכז רוחני קהילתי כתר תורה בני ברק (ע"ר)בהליך רישום
580123644בית כנסת כולל ובית מדרש כתר תורה מחזיק ברכהרשומה
580337566בית כנסת כתר תורה לברית אברהם (אשדוד) (ע"ר)רשומה
580360840בית כנסת כתר תורה לעולי מצרים (ע"ר)רשומה
580006435בית כנסת כתר-תורה ע"ש גריבת ג'רבה תוניסאית אופקיםנמחקה
580042851ישיבת "כתר תורה" להוראה בבית חסידי רדומסקרשומה
580050490ישיבת הרבנים כתר תורהרשומה
580545820כתר מלוכה - חינוך, תורה וחסד (ע"ר)רשומה
580152866כתר ספר תורה ארם צובא - חאלבנמחקה
580555118כתר שלום תורה וחסד ע"ש רבי שלום איפרגאן זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580517563כתר תורה - הוראה ומשפט (ע"ר)רשומה
580552370כתר תורה המרכז לתורה ולחסד (ע"ר)רשומה
580330785כתר תורה חסדי רש"י (ע"ר)רשומה
580135713כתר תורה מכון תורני לתודעה יהודית רחובות והאיזורנמחקה