חיפוש: כפר גלים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580259000בוגרי כפר גליםנמחקה
580038180כפר הנוער גלים (ע"ר)רשומה
 1