חיפוש: כלה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580027431קרן הכנסת כלה לבני תורה על שם האשה הצ' מרת בריינדל ע"ה, בת הרה"ה ר' מנחם צבי ז"לרשומה
580006807"אור מציון" קרן גמ"ח והכנסת כלה, ירושלים חובב"אפורקה מרצון
580207421"קרן לגמ"ח והכנסת כלה ע"ש הרב עזרא שרים זצוק"ל"רשומה
580068740"קרן נתן" להכנסת כלה ע"ש הרה"ג חכם נתן סאלם זצ"לנמחקה
580446193בואי כלה - ראש העין (ע"ר)רשומה
580069854גמ"ח הכנסת כלה ע"ש ר' משה רפופורט ז"לנמחקה
580057040גמ"ח והכנסת כלה "עמודי חסד" באר שבענמחקה
580291920גמ"ח והכנסת כלה, ניו-יורק - ירושלים (ע"ר)רשומה
580523587גמ"ח יד יהודית - עזרה וסיוע לכלות נזקקות בצרכי חופה ושמלות כלה (ע"ר)רשומה
580045714גמילות חסדים להכנסת כלה "יד אליהו"רשומה
580374163הכנסת כלה יד גיטל (ע"ר)רשומה
580488625לקראת כלה (ע"ר)רשומה
580280048מ.ל.ך. - מזון, לבוש, כלהרשומה
580552412מוסדות התורה והחסד עזרת עולם, הכנסת כלה ודגל התורה (ע"ר)רשומה
580174688מוסדות צדקה וחסד לעזר נישואין והכנסת כלה לבני תורה קרן משה בן נעכה העמותה נמחקהנמחקה
580120087צדקה וחסד - הכנסת כלה - י. תורנמחקה
580327146קול חתן וקול כלה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580088805קול כלהנמחקה
580006955קופת גמילות חסדים - הכנסת כלה ועזרה לנזקקים ע"ש רבי דוד ומשה זצוק"לנמחקה
580017705קרן גמח והכנסת כלה אסתר מריםנמחקה