חיפוש: כולל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580019883"ישיבה - כולל לבעלי בתים, ראשי משפחה ופנסיונרים חיפה מיסודו של הרה"ח ר' צבי משה לב זכרונו לברכה"רשומה
580020568"כולל חיים מנחם מנדל בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א מיסודו של ר' חיים מנחם מנדל בן ליבר גוטמן"נמחקה
580071900"מירא דכיא" בימ"ד כולל אברכים ע"ש מרן הקדוש הרה"ג המקובל האלוקי בוצינא קדישא רבי מרדכי שרעבי זצו"קלנמחקה
580002988אגודת בית אולפנא בית אהרן וישראל כולל אברכים מצויינים בנשיאות הרה"צ ה"ק מר"ן אדמו"ר שליטא מסטולין קרלין ירושלים ת"ורשומה
580067197אגודת ישיבת כולל אברכים תורת אברהם (על שם מהר"ן הגה"צ רב' אברהם גרודזינסקי זצוק"ל)רשומה
580072262אגודת כולל תפארת על שם מרדכי אגלר ז"ל, אדוניהו בן אליהו ז"ל ומנשה בן יוסף ז"ל רבני העדה המשהדיתרשומה
580107001בית מדרש - כולל אברכים על שם ר' שלום לרנר ז"ל מאנטוורפן - על ידי חניכי הישיבות בני ברקרשומה
580097251בית מדרש, כולל, ישיבה לבעלי תשובה, תלמוד תורה ושעורי תורה ויהדות לעם ע"ש המנוח יונה (יוניוב) בן יוכבד ז"לנמחקה
580011450זכרון שלמה וחיים כולל אברכים ע"ש הצדיק ר' שלמה טמצות וע"ש ר' חיים אצראף זצ"לרשומה
580097525ישיבת כולל לבעלי תשובה תפארת ישראל ע"ש הסבא קדישא הצדיק הגדול רבינו ישראל אבוחצירא זצק"ל במעלותנמחקה
580035285ישיבת ראדזין - כולל אברכים עטרת שלמה ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר הגה"ק ר' שמואל שלמה ליינר הי"ד זצ"ל.רשומה
580019198כולל "הר צבי" תל-אביב, ע"ש מרן הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל רבה של ירושליםנמחקה
580413029כולל אברכים שלום ציון ע"ש הרה"צ שלום לופס זצ"ל והרב בן ציון מיכאלשווילי זצ"ל (ע"ר)רשומה
580027969כולל אהבת ציון לעדת זיבנבירגן סילאג'י וקיוואר לקופת רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיה"ק ירושלים תובב"ארשומה
580393916כולל אחוה ושלום ע"ש שלום ורחל יוחנן, אבנר בן-יהודה ומרגלית שרייבר ז"ל (ע"ר)רשומה
580024255כולל אמריקה תפארת ירושלים של רבי מ. בעל הנס זיע"ארשומה
580185775כולל ומכון מחקר -היכל מנשה - קרית - אתא ע"ש החיל מנשה פוגל ז"ל ממייסדי קיבוץ מגדל - עוז בגוש - עציוןנמחקה
580167096-כולל חסדי ישב"י - ע"ש ר' מאיר יצחק שבתאי ז"ל וע"ש יוחאי שבתאי ז"ל בן יפהנמחקה
580193167כולל יד הרמ"א - ע"ש הצדיק המקובל האלוקי הגאון רבינו מסעוד אבוחצירא, זצוק"ל זיע"א -רמלהנמחקה
580028421כולל לאקענבאק - בית מדרש גבוה לתלמוד ע"ש הגה"צ רבי יהודה הכהן קראוס ורבי מאיר חיים אונגר זצ"ל רבני ק"ק לאקענבאק, בורגלנדנמחקה