חיפוש: כדורסל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580413169הפועל ע.ל.ה. באר שבע כדורסל (ע"ר)רשומה
580110450אגודת בית"ר כדורסל מגדל העמקנמחקה
580254019איגוד ספורטיבי דתי אליצור, סניף צפון נוה דוד רמלה, עמותה לקידום כדורסל ברמלהרשומה
580297778אליצור - נוצצי כדורסל בת-ים (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580207371ב.ב. עמותת כדורסל בוגרים ירושליםנמחקה
580196673בית"ר חיפה - כדורסלנמחקה
580230720ביתר באר שבע כדורסל וטניס שולחןניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580404234בני ירכא כדורסל (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580507531העמותה לטיפוח מצויינות כדורסל באשקלון (ע"ר)רשומה
580513133העמותה לקידום הספורט אופקים - כדורסל (ע"ר)רשומה
580213585העמותה לקידום הפועל גבעתיים כדורסל העמותה נמחקהרשומה
580466837העמותה לקידום ועידוד ספורט כדורסל הנוער והילדים בהפועל ת"א יפו והסביבה (ע"ר)רשומה
580541191העמותה לקידום כדורסל נשים אס"א ירושלים (ע"ר)רשומה
580422277העמותה לקידום כדורסל נשים בנתניה (ע"ר)רשומה
580107670הפועל איתן-גבת עמק יזרעאל - כדורסלרשומה
580500825הפועל באר שבע עתיד הנגב כדורסל (ע "ר)רשומה
580254548הפועל בית אליעזר - כדורסלנמחקה
580271161הפועל בני מגדל העמק - כדורסלרשומה
580330074הפועל גבעת נשר - כדורסל (1998) (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580444347הפועל גבעתיים כדורסל - דוגמא ומופת (ע"ר)רשומה