חיפוש: כ

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580020568"כולל חיים מנחם מנדל בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א מיסודו של ר' חיים מנחם מנדל בן ליבר גוטמן"נמחקה
580068849"כתר אפרים" קרן ע"ש הרב כ.פ. טכורש זצ"לנמחקה
580046183א.מ.כ.ב.י. - אגודת מפקדי כנפות ובסיסים המשוחררים מצה"לנמחקה
580051134אגודה לתורה ולעבודה ולגמ"ח תורת משה ע"ש כ"ק אדמו"ר מרן רבי משה מסטולין זצוק"לנמחקה
580032902אגודת בית תרבות ע"ש ח"כ א. עבאס ז"לרשומה
580481695אור אברהם- תורה, עבודה, גמילות חסדים, ע"ש כ"ק מרן אדמור מלעלוב זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580167534איגוד חסידי ספינקא באה"ק בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר רבי נפתלי צבי וייס שליט"אנמחקה
580102580ארגון גג לחסידי בעלזא ומוסדותיהם, ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר מוהר"א מבעלזא זצוק"לנמחקה
580446730ארגון ה.מ.י.כ. - הנהנה מיגיעת כפיו (ע"ר)רשומה
580010502בי"כ היכל יהודה ע"ש י.ל.ומ. רקנאטי לזכר קהילת סלוניקרשומה
580011005ביה"כ היכל שלמה ע"ש ר' ש. יוסף הכהן הלהולף ז"לרשומה
580295145בית כנסת סטולין-קרלין בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שכונת פרי הארץ גבעת זאב (ע"ר)נמחקה
580178317בית מדרש ומתיבתא בית יעקב ואהל רבקה ע"ש ר' יעקב ואסתר רבקה ז"ל כ"ץ מברדיטשובבהליכי מחיקה
580040913גמ"ח "חונן חסד" ע"ש כ"ק מרן אדמו"ר רבי יוחנן טברסקי זצוק"ל מראחמי סטריווקענמחקה
580133536גני עולם התנ"ך, עין כרם (ע"ר) (WORLD OF THE BIBLE GARDENS, EIN KAREM (REGISTERED AMUTAרשומה
580127363המרכז לחינוך וחסד בארץ ישראל יד אריה - לזכר ולע"נ הגה"ח רבי יהודה אריה אלטר זצ"ל נכד כ"ק מרן בעל ה"אמרי אמת" מגור זצוק"לפורקה מרצון
580035285ישיבת ראדזין - כולל אברכים עטרת שלמה ע"ש כ"ק מרן האדמו"ר הגה"ק ר' שמואל שלמה ליינר הי"ד זצ"ל.רשומה
580443638כ.י.ב.י.ן. - כל ישראל ביחד נעזור (ע"ר)רשומה
580365971כ.ל.מ.נ. עמותה לשיתוף פעולה רב-תרבותי (ע"ר)רשומה
580522399כח מלווי אגף השיקום כ.מ.א.ש. (ע"ר)רשומה