חיפוש: יש

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580070274"יש - אור"נמחקה
580223725"יש סיכוי", נתיבותנמחקה
580382364אזרחים מנחליאל למען יש"ע (ע"ר)רשומה
580467736בליבנו - יש מקום כשאוהבים (ע"ר)רשומה
580270825חלום אית"ן - אם יש תקווה ניתןנמחקה
580171874ט.נ.יש. - טניס נכים בישראלנמחקה
580212785י.ע.ל. 92 יש עתיד למנחמיהנמחקה
580352672יגא"ל - יש גב אמיתי לנכים - העמותה לקידום הנכים בישראל (ע"ר)רשומה
580537249יע"ל - יש עזרה לעולה (ע"ר)רשומה
580317741ירושלמים שאכפת להם - "יש", עמותהבהליכי פירוק מרצון
580354975יש - ילדים שמחים (ע"ר)נמחקה
580475002יש - מנוס (ע"ר)נמחקה
580059343יש גבול העמותה נמחקהנמחקה
580442622יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות האדם (ע"ר)רשומה
580280691יש חייםנמחקה
580316834יש- ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל (ע"ר)רשומה
580451144יש לי אנרגיה חיובית לתת (ע"ר)רשומה
580441509יש לך חבר (ע"ר)רשומה
580452571יש לנו חזון (ע"ר)רשומה
580048635יש מאיןנמחקה