חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580363638עמותה ישראלית ללייזר במדעי הרפואה (ע"ר) (.ISRAELI SOCIETY FOR LASER IN MEDICAL SCIENCES (R.Aרשומה
580381804עמותה ישראלית ללימודים בינלאומיים (ע"ר)רשומה
580261162עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטריתרשומה
580416600עמותה ישראלית למדעי הימים (ע"ר)רשומה
580214419עמותה ישראלית למדעי המוח (ע"ר)רשומה
580363257עמותה ישראלית למזוטרפיה (ע"ר)רשומה
580288231עמותה ישראלית למחלות כבד (ע"ר) (ISRAEL FOUNDATION FOR LIVER DISEASES (REGISTERED AMUTAרשומה
580491546עמותה ישראלית למחלת לוקמיה לימפתית כרונית (ע"ר)רשומה
580389260עמותה ישראלית למחקר בסיעוד (ע"ר)רשומה
580437127עמותה ישראלית למטפלים ברפואה סינית קלסית (ע"ר)רשומה
580140093עמותה ישראלית למניעת אוסטאופורוזיס ISRAEL FOUNDATI0N TO PREVENT OSTEOPOROSISבהליכי מחיקה
580345494עמותה ישראלית למניעת שבץ מוחי - "עילשם" (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580076891עמותה ישראלית למען הילד בגיל הרךרשומה
580184802עמותה ישראלית למען ספרים לצעירים (ISRAELI BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE (ILBBYרשומה
580257996עמותה ישראלית למען קידום דרום אפריקה החדשה ISRAELI ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF THE NEW SOUTH AFRICAנמחקה
580308666עמותה ישראלית למערכות תנועה בלתי מאוישות - (מתב"מ) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580386852עמותה ישראלית למשפט וכלכלה (ע"ר) (.ISRAELI LAW AND ECONOMICS ASSOCIATION (R.Aרשומה
580369650עמותה ישראלית למשפט ימי (ע"ר)רשומה
580344919עמותה ישראלית לנוירופסיכולוגיה (ע"ר) (ISRAELI NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY (R.Aבהליכי פירוק מרצון
580359149עמותה ישראלית לנטוריזם (ע"ר)רשומה