חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580353597משיב הרוח- לתרבות יהודית ישראלית (ע"ר)רשומה
580397677מתאי"ם- מרכז תרבות ואומנות ישראלית משולבת (ע"ר)רשומה
580111979נציגות ישראלית של קרן היסוד - המגבית המאוחדת של דרום אפריקהנמחקה
580395978סיעתא - האירגון למורשת ישראלית-אפריקאית (ע"ר)רשומה
580287605עדנה - עמותה ישראלית לחינוך לבריאות לנוערנמחקה
580374460עומר, עמותה למוסיקה ישראלית (ע"ר)רשומה
580421121עזרה ישראלית בינלאומית (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580445203עזרה ישראלית מוטסת (ע"ר)רשומה
580545507עיל"ם - עמותה ישראלית להפרעות מולדות במערכת החיסון (ע"ר)רשומה
580086429עינבר - עמותה ישראלית לנפגעים במחלות ראומטיותרשומה
580234011עלומים - אגודה ישראלית של ילדים שהוסתרו בצרפת בימי השואהרשומה
580405298עלמי"א - עמותה למוסיקה ישראלית אתנית (ע"ר)רשומה
580348779עמותה (ישראלית) לקידום בריאות וריפוי טבעיים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580292878עמותה גרמנית-ישראלית לשיקום וסיוע לאנשים מוגבלים בעלי צרכים מיוחדיםנמחקה
580360725עמותה יונגיאנית ישראלית חדשה (ע"ר)רשומה
580359842עמותה ישראלית - "הממציא" (ע"ר)רשומה
580303485עמותה ישראלית בינלאומית למען האוניברסיטה האוירונאוטית - טכנולוגית במוסקבה (ע"ר)נמחקה
580363364עמותה ישראלית לאומנויות האופרה (ע"ר)רשומה
580073344עמותה ישראלית לאוקיאנוגרפיה THE ISRAEL ASSOCIATION FOR OCEANOGRAPHYרשומה
580379006עמותה ישראלית לאקוסטיקה (ע"ר) (.ISRAELI ACOUSTIC ASSOCIATION (R.Aרשומה