חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580226116התאחדות ישראלית לאיגרוף תאילנדי מסורתירשומה
580203339התאחדות ישראלית למען עולים שנפגעו מאסון צ'רנובילבהליכי מחיקה
580457018התאחדות ישראלית למקצועות רפואה משולבת (תשס"ו-2006) (ע"ר)רשומה
580196582התאחדות ישראלית לספורט הריקוד THE ISRAEL DANCE SPORT ASSOCIATIONרשומה
580351492התאחדות ישראלית לרופאי סוסים (ע"ר) (.ISRAELI EQUINE VETERINARY ASSOCIATION (R.Aרשומה
580400836התאחדות ישראלית של יוצאי אודסה, ניקולייב וחרסון (ע"ר)רשומה
580219616התאחדות ישראלית של נפגעי המשטר בהונגריהבהליכי מחיקה
580399020חידוש - חברה ישראלית דורשת שינוי (ע"ר)רשומה
580499879יחדיו - קהילה תורנית ישראלית- פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580367498לאחווה ישראלית-לבנונית (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580017846לשכה ישראלית של פדרציה לעזרה ליהודים בבריטניהרשומה
580113157מ.צ.י.ל.- מנהיגות צעירה ישראלית לעלייהנמחקה
580514750מבט לאמנות ישראלית עכשווית (ע"ר)רשומה
580460186מגדלי הפינקים - עמותה ישראלית לפינקים וציפורי נוי (ע"ר)רשומה
580323525מגע - קרן ישראלית-צרפתית לסיוע לנכי צה"ל (ע"ר)בהליכי מחיקה
580082733מוזיאון לאמנות ישראלית רמת-גן (ע"ר)רשומה
580517936מיתרי אשקלון - מרכז לפיתוח מנהיגות ישראלית ותרבות יהודית בקהילה (ע"ר)רשומה
580029379מכון למוסיקה ישראליתרשומה
580515583מרכז לקדמה ישראלית (ע"ר)רשומה
580003226מרכז לתרבות ישראליתנמחקה