חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580214732אגודה ישראלית לקרימינולוגיהרשומה
580084069אגודה ישראלית לרפואה אוריקולריתנמחקה
580336279אגודה ישראלית לרפואה אסטטית (ע"ר)רשומה
580036762אגודה ישראלית לשיקוםנמחקה
580457331אגודה ישראלית לתאי גזע (אית"ג) (ע"ר)רשומה
580380665אגודה ישראלית לתעוד בעל-פה (ע"ר)רשומה
580072528אגודה ישראלית לתרביות רקמה וביולוגיה מולקולרית של צמחיםרשומה
580050896אגודה ישראלית של בעלי ומשתמשי מתקנים מרכזיים לחימום מים והסקהנמחקה
580229060אגודה ישראלית של ידידי הרפובליקה הצ'כיתרשומה
580243202אגודה להתיישבות חרדית ישראלית (ע"ר)רשומה
580550994אדגט - עמותה ישראלית לקידום שוויון ההזדמנויות של יהודי אתיופיה (ע"ר)רשומה
580177863אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבהרשומה
580352201אושר - עמותה ישראלית לאימוץ בין ארצי (ע"ר)נמחקה
580006492אח"א - אדם בחברת בני אדם אגודה ישראלית לשיפור יחסי אנוש בין אישיים ובין קבוצתייםנמחקה
580399160איי.אי.סי. - הסברה ישראלית (ע"ר)רשומה
580091072איל - אגודה ישראלית לאפלפסיהרשומה
580550382איל"ט - אגודה ישראלית ליעוץ טיפולי (ע"ר)רשומה
580105682איל"ף - אגודה ישראלית למען פנימיות יוםנמחקה
580362820איל"ת - עמותה ישראלית להערכת תוכניות ופרויקטים (ע"ר)רשומה
580205029אילרע - אגודה ישראלית לקידום השתלבות רופאים עולים ברשת הבריאותרשומה