חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580238939אגודה ישראלית לידידות עם כורדיסתאן ולניהול מרכז תרבות כורדירשומה
580384063אגודה ישראלית ליחסי אדם וטבע (ע"ר)נמחקה
580255271אגודה ישראלית ליישוב סכסוכים ובריאות נפשית חברתיתנמחקה
580193860אגודה ישראלית לכאב ISRAELI PAIN ASSOCIATIONרשומה
580218162אגודה ישראלית לכירולוגיה פסיכודיאגנוסטיתרשומה
580287571אגודה ישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר)רשומה
580189090אגודה ישראלית למדעי המרעהרשומה
580251734אגודה ישראלית למדעי השמיעהרשומה
580244721אגודה ישראלית למדענים עוליםרשומה
580237709אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיהרשומה
580388882אגודה ישראלית למען ילדים עולים (ע"ר)רשומה
580221406אגודה ישראלית למעשה טלאים ISRAEL QUILTERS ASSOCIATIONרשומה
580087450אגודה ישראלית לסוכרתרשומה
580380327אגודה ישראלית לסחלבים (ע"ר)רשומה
580554475אגודה ישראלית לספורט לקרוס (ע"ר)רשומה
580190882אגודה ישראלית לפסיכולוגיה אנליטיתפורקה מרצון
580461648אגודה ישראלית לפסיכומטריקה (ע"ר)רשומה
580010130אגודה ישראלית לקידום החינוך ההנדסינמחקה
580114486אגודה ישראלית לקידום המחקר של יהדות אמריקה הלאטיניתרשומה
580328888אגודה ישראלית לקידום תרבות הג'אז (ע"ר)בהליכי מחיקה