חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580026318קהילה משיחית ישראלית - קהילת ירושלים.רשומה
580432516קהילות - קהילה יהודית ישראלית ותרבותית (ע"ר)רשומה
580080836קהל - עמותה ישראלית לתיאטרון קהילתירשומה
580111169קרן גרמנית ישראלית למחקר ופיתוח מדעיים GERMAN - ISRAELI FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESERCH AND DEVELOPMENTפורקה מרצון
580157162קרן ישראלית לחינוך ותרבות בגולה בהליכי פירוק מרצוןבהליכי פירוק מרצון
580228492קרן ישראלית לחינוך ותרבות במזרח אירופהרשומה
580438414קרן ישראלית לסיוע לנפגעי אסונות טבע (ע"ר)רשומה
580500999קרן ישראלית לתרומה באינטרנט (ע"ר)רשומה
580164234קרן צרפתית ישראלית לקידום המוזיקה היהודית הדתיתנמחקה
580531671שחקים - עמותה ישראלית לחדשנות בחינוך (ע"ר)רשומה
580340115שי - עמותה ישראלית לאימוץ בין ארצי (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580550861שיזף - קהילה ישראלית בלב מדבר (ע"ר)רשומה
580068443תחיל"ה - תנועה חילונית ישראלית ליהדות הומניסטיתרשומה
580481760תמליל - עמותה לקידום יצירה ישראלית (ע"ר)רשומה
580418572תנועה ישראלית לדוברי צרפתית (ע"ר)רשומה
580327575תנועה ישראלית נגד הריסת בתים (ע"ר)רשומה
580216836תנועה לאומית ישראליתנמחקה
580389567תנועה ראלית ישראלית (ע"ר)רשומה
580331965תרבות ישראלית מקורית (ע"ר)רשומה