חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580394559עמותה ישראלית לתיקון ראייה בלייזר (ע"ר)פורקה מרצון
580330538עמותה ישראלית לתכניות לפיתוח העיר נתניה ולפיתוח המורשת ההסטורית והרוחנית היהודית - היהודים והזמן (ע"ר)נמחקה
580202554עמותה ישראלית לתסמונת סיוגרןרשומה
580204774עמותה ישראלית לתרבות הייןנמחקה
580546901עמותה ישראלית לתרבות ואומנות (ע"ר)רשומה
580369999עמותה ישראלית לתרפיות טבעיות ולתרפיית המגע (ע"ר)רשומה
580460103עמותה ישראלית מסורתית ספרדית (ע"ר)רשומה
580090363עמותה ישראלית של פדרציית סן פרנסיסקו (ע"ר)פורקה מרצון
580365625עמותה לאומנות קרב ישראלית נגד אלימות רחוב (ע"ר)רשומה
580236990עמותה לאמנות ישראלית צעירה בניהול אמניםנמחקה
580395986עמותה ליסוד מלכות ישראלית (ע"ר)רשומה
580436418עמותת בית הכנסת ומרכז קהילתי ע"ש האחים ישראלית פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580492320עמותת מעצבי מהות ישראלית (ע"ר)רשומה
580230878עצמאות - עמותה ישראלית של ותיקי מלחמה בנאצים של העיר בת יםנמחקה
580342004עתיד - עמותה ישראלית לחקר ומניעת מוות פתאומי של תינוקות (ע"ר)רשומה
580564797פארק ימי התנ"ך, חוויה ישראלית (ע"ר)רשומה
580345460פדרציה ישראלית לקט רגל לעולים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580107720פעולה ישראליתנמחקה
580396695צעדים- עמותה ישראלית לחולי ומושתלי מפרק/ים (ע"ר)רשומה
580108579קבוצת רגע לאמנות ישראלית העמותה נמחקהנמחקה