חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580464147עמותה ישראלית לסוס ה"שגיה-ערבי" (ע"ר)רשומה
580492072עמותה ישראלית לסיוע הומניטרי לאומות (ע"ר)רשומה
580392652עמותה ישראלית לסיעוד בפוריות והפריה חוץ גופית (ע"ר)רשומה
580348720עמותה ישראלית לספורט אתגרי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580359065עמותה ישראלית לעיכוב תהליכי זיקנה ורפואה מונעת (ע"ר)רשומה
580478543עמותה ישראלית לענפי ספורט לא אולימפיים (ע"ר)רשומה
580347466עמותה ישראלית לפיתוח טלוויזיה וקולנוע לילדים ולנוער ע"ש רולן ביקוב (ע"ר)נמחקה
580183531עמותה ישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטיתנמחקה
580239770עמותה ישראלית לפעילות גופנית מותאמת (ע"ר)רשומה
580052140עמותה ישראלית לצמחי חוף - ים וחולותנמחקה
580148021עמותה ישראלית לקידום האתיקה הרפואית .ISRAELI ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF MEDICAL ETHICSבהליכי מחיקה
580190528עמותה ישראלית לקידום הכימיה הרפואיתרשומה
580384154עמותה ישראלית לקידום טבע ואומנות בקפריסין (ע"ר)רשומה
580363240עמותה ישראלית לקראטה מסורתי (ע"ר) (.ISRAEL TRADITIONAL KARATE ORGANISATION (R.Aרשומה
580179539עמותה ישראלית לריפוי בעיסוק (ע"ר)רשומה
580029536עמותה ישראלית לרפואה גרעיניתנמחקה
580225506עמותה ישראלית לרפואת השינה, ישמה ISRAELI SLEEP MEDICINE ASSOCIATION, ISMAרשומה
580366086עמותה ישראלית לשיקום היד (ע"ר)רשומה
580445153עמותה ישראלית לתאום רקמות ואימונוגנטיקה (ע"ר)רשומה
580459576עמותה ישראלית לתיירות אקולוגית (ע"ר)רשומה