חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580282317"עמיחי" - עמותה ישראלית לחובבי יריבהליכי מחיקה
580311892"תיקוות העליה" - תנועת נשים עולות לזכויות נשים, לשויון ולקידום מעמד האישה בחברה ישראלית ובמשפחה (ע"ר)הוגשה בקשת פירוק לבית משפט
580289213א.ב.א - עמותה ישראלית לאימוץ בין ארצי I.A.I.A - ISRAEL ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL ADOPTIONנמחקה
580510469אב"י - אומנויות במה ישראלית (ע"ר)רשומה
580219558אגודה ישראלית לאוניברסליזםנמחקה
580246916אגודה ישראלית לאמצעי הדמיה ברפואה הוטרינריתנמחקה
580054609אגודה ישראלית לאפידמיולוגיהנמחקה
580222008אגודה ישראלית לאפידמיולוגיה ISRAEL EPIDEMIOLOGY ASSOCIATIONנמחקה
580004547אגודה ישראלית לארגונומיה (איא)רשומה
580012425אגודה ישראלית לבעית הפרלמנטריזםניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580168417אגודה ישראלית לגיהות תעסוקתיתרשומה
580211779אגודה ישראלית לגיל המעבר ISRAELI SOCIETY OF MENOPAMSEרשומה
580088631אגודה ישראלית לגלישה אויריתרשומה
580047645אגודה ישראלית להבנה וליחסים הדדיים עם ברית המועצותנמחקה
580280162אגודה ישראלית להנדסת ניסויים (ע"ר)רשומה
580130706אגודה ישראלית להתמודדות עם שכול - המשךרשומה
580349017אגודה ישראלית לחומרים ותהליכים (ע"ר)רשומה
580215382אגודה ישראלית לחקר האינטגרציה האירופיתרשומה
580266534אגודה ישראלית לחקר השינהנמחקה
580142172אגודה ישראלית לטנטרה יוגהנמחקה