חיפוש: ישראלית

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580290245אי. אס. סי. די. - עמותה ישראלית לקידום ופיתוח תכניות לימודים (ע"ר)נמחקה
580375657סי. אפ. איי. - עמותה ישראלית לאוהבי חתולים (ע"ר) (.C.F.I. - CAT FANCIERS OF ISRAEL (R.Aרשומה
580545317ע . ד . י . - עמותת דושן ישראל, עמותה ישראלית למען חולי דושן / בקר בישראל (ע"ר)רשומה
580416220עמותה ישראלית לבוגרי לימודים אקדמאים בהולנד אי. די. אי. אי. {ע"ר}רשומה
580365203א.י.ל.ד. - עמותה ישראלית לחקר העתיד (ע"ר)רשומה
580317725א.י.פ.פ. - אגודה ישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, להוראה ולמחקר (ע"ר)רשומה
580452365א.ק.ט.י. - אגודת קופצי טרמפולינה ישראלית (ע"ר)רשומה
580369049אילקט - עמותה ישראלית למנהלי כספים וגזברים (ע"ר) ILACT - ISRAELI (.ASSOCIATION OF FINANCIAL DIRECTORS AND CORPORATE TREAרשומה
580506467הוועדה לפעילות ציבורית אמריקאית - ישראלית - ו.פ.א.י. (ע"ר)רשומה
580294056התאחדות ישראלית לחתולים - אי.אפ.אפ. (ע"ר) I.F.F - ISRAELI FELINE FEDERATION העמותה נמחקהנמחקה
580363943סוכנות ישראלית להגנה ושיחזור בתי קברות יהודיים בשטחים שנקבעו בתקופה הפוסט-סובייטית וארצות אחרות (סילשב"ק) (ע"ר)בהליכי מחיקה
580385078ע.ל.ה. עמותה ישראלית לקידום המצוינות באומנות (ע"ר)רשומה
580353258עמותה ישראלית להסמכת עובדים לבדיקות לא הורסות (ע"ר) (.ISRAEL ASSOCIATION FOR CERTIFICATION OF N.D.T. PERSONNEL (R.Aרשומה
580511681פ.ת.י.ש. - פיתוח תרבות ישראלית שווה (ע"ר)רשומה
580367191קו לכליה - מועצה ישראלית למען חולי ומושתלי כליות (ע"ר) (.INKF - ISRAELI NATIONAL KIDNEY FOUNDATION (R.Aפורקה מרצון
580014082"אופק" עמותה יהודית ערבית ישראליתנמחקה
580033660"אלימש" אגודה ישראלית למחלות שריריםנמחקה
580048163"מקור" אגודה ישראלית למוסיקה עתיקהנמחקה
580235836"נח" - התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חייםרשומה
580083079"עילם" - עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעיםרשומה