חיפוש: ישיבת חוג חתם סופר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580049989ישיבת חוג חתם סופר "מחנה אברהם"רשומה
580035889קופת גמ"ח ועזרת נישואים ש"עי ישיבת חוג חתם סופר מחנה אברהםנמחקה
 1