חיפוש: ישיבת אמרי תורה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580005858ישיבת אמרי ברוך - תלמוד תורה הרי יהודה בקרית טלז-סטוןנמחקה
580075141ישיבת אמרי תורה העמותה נמחקהנמחקה
 1