חיפוש: ישיבה לצעירים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580249001מרכז להפצת אורייתא קדישתא ישיבה גבוהה קול יהודה- ישיבה לצעירים בית שמעיה בראשות הרב עובדיה פטל שליט"א (ע"ר)רשומה
580404333זכרון דוד - ישיבה לצעירים ברמת בית שמש (ע"ר)רשומה
580037844ישיבה לצעירים "נר ישראל" דחסידי גור ירושלים (ע"ר)רשומה
580544930ישיבה לצעירים אלעד - הרב אהרן קטנוב (ע"ר)רשומה
580201424ישיבה לצעירים בית וגןרשומה
580267896ישיבה לצעירים דרך התורה - קרית ספררשומה
580178903ישיבה לצעירים ויזניץ בני ברקנמחקה
580091122ישיבה לצעירים ומתיבתא - חב"ד לודנמחקה
580371763ישיבה לצעירים חיצים איתמר - שכם (ע"ר)רשומה
580193530ישיבה לצעירים יסודותרשומה
580097939ישיבה לצעירים מאור אליהו בקרית טלז-סטוןרשומה
580402089ישיבה לצעירים מצויינים אלעד (ע"ר)רשומה
580066314ישיבה לצעירים מצוינים "דברי חיים" נתניהנמחקה
580404754ישיבה לצעירים מצטיינים - מלכות התורה (ע"ר)רשומה
580061158ישיבה לצעירים מצטיינים "אור לישרים"בהליכי מחיקה
580295202ישיבה לצעירים מצטיינים על דרך החסידות בלשון הקודש בירושלים (ע"ר)רשומה
580270148ישיבה לצעירים משכן התורה, בני ברקנמחקה
580224103ישיבה לצעירים קניני התורה ומפעל החסדרשומה
580122612ישיבה לצעירים רחובותרשומה
580363109ישיבה לצעירים תורה אור (ע"ר)רשומה